Udržujte čistý komín alebo ako sa VYHNÚŤ VYHORENIU dechtu a sadzí

Požiar v komíneKúpili ste si krb alebo krbové kachle, piecku a chcete predísť ich poškodeniu? Potom je dôležité udržovať čistý komín.

Mazľavá hmota decht sa usadzuje na stenách dymovodov a komína, zmenšuje priemer komína a zabraňuje ohrevu steny komína a tým znižuje ťahové podmienky, ktoré potom následne spôsobujú zadymenie miestnosti, pomalé rozkurovanie a v najhoršom prípade explóziu v komíne po zapálení dechtu.

Pre vznietenie dechtu a sadzí a následný vznik komínového požiaru je postačujúca teplota spalín už 320°C. Takúto teplotu spalín je možné dosiahnuť veľmi jednoducho aj pri kvalitnejších spotrebičoch napr. preťažovaním spotrebiča alebo používaním mokrého dreva a tiež používaním odpadu zo stavby alebo iných materiálov.

Všetky komínové požiare sú extrémne nebezpečné, aj keď ich intenzita trvania sa môže líšiť. Vyhorenie dechtu je sprevádzané vysokou teplotou horenia až 1100°C a môže trvať aj niekoľko hodín v závislosti od nánosu dechtu a sadzí v komíne.
V prípade takto intenzívneho vyhorenia dechtu a sadzí je požiar v komíne neuhasiteľný a materiály z ktorých je komín zložený takémuto zaťaženiu vzdorujú len krátku dobu.

Dôležité:
Je potrebné poznamenať, že je možné zažiť požiar komína, bez toho aby ste si ho všimli.

Riziko spôsobené teplotou horenia dechtu a sadzí ohrozuje nielen samotný komín, ale aj okolité či už horľavé alebo nehorľavé materiály, ktoré žiaru neodolajú, vznietia sa alebo sa trvalo poškodia. Plamene a iskry môžu vyskočiť z komína zhora alebo prostredníctvom praskliny v komíne a zapália strechu a iné časti domu. Priľahlé domy a stromy v okolí môžu byť tiež ohrozené.
Komín poznačený vyhorením dechtu a sadzí je často nenávratne konštrukčne poškodený a nie je možné ho ďalej používať.

Decht v komíne

Decht v komíne

Požiar v komíne

Požiar v komíne

Požiar strešnej konštrukcie

Požiar strešnej konštrukcie

Horiaci komín

Horiaci komín

Požiar domu od komína

Požiar domu od komína

Len málo užívateľov pravidelne aspoň dvakrát do roka zavolá kominárskeho majstra a nechá komín skontrolovať a vyčistiť. Významným pomocníkom je okrem pravidelnej návštevy kominára čističe komína, ktoré odstraňujú usadeniny dechtu a sadzí z komína a tým zvyšujú účinnosť vašich krbových kachlí, piecky alebo krbu – kozuba.

Pravidelné čistenie komína môže zabezpečiť bezpečné odstránenie prekážok, ktoré môžu mať vplyv na vnútro komína: Hniezda, pavučiny, voľné murivo, ktoré by mohlo zabrániť bezpečnému prechodu spalín.

Hniezdo v komíne

Hniezdo v komíne

Pavučina v komíne

Pavučina v komíne

Prekážka v komíne

Prekážka v komíne

Po požiari komína

Potom, čo došlo k požiaru v komíne a bol oheň uhasený, musí byť komín skontrolovaný čo najskôr. Odborná kominárska firma by mala vykonať dôkladnú kontrolu komína či je komín opäť možné používať, či rýchle a dramatické zmeny teploty, ktoré nastali v komíne spôsobili nejakú škodu, a tiež určiť potrebu prípadných nápravných opatrení. Je nevyhnutné, aby sa komín nepoužíval pred inšpekciou.

Príčina tvorby dechtu v komíne:

  • Príliš veľký priemer komína ( bez vyvložkovania ) – ochladzujú sa spaliny
  • Obmedzený prívod vzduchu na horenie u spotrebiča – prílišné dusenie ohňa
  • Mokré drevo

Poruchy komínových systémov

Tehlový komínTehlové komíny: popraskanie stavebného materiálu a spojovacej malty. Vznik trhlín na komínovom plášti. Poškodenia spôsobené vplyvom poveternostných podmienok (vietor, voda, mráz, slnečné žiarenie a pod.)
Nasiakavosť pálenej tehly vodou je veľmi vysoká a vplyvom rozdielov teplôt medzi telesom komína a teplotou spalín vzniká vodná para, ktorá sa rozpína priamo v murive komína, čo má za následok jeho rozpadávanie. Vzhľadom na schopnosť tehlového muriva pohlcovať teplo zo spalín je zvýšená pravdepodobnosť dechtovania komínového telesa. Zrážanie vody vplyvom rozdielu teplôt medzi murivom a spalinami vytvára kondenz, ktorý sa zmiešava zo sadzami a následne vsiaka do muriva (takto znehodnotené murivo je nevyčistiteľné a zapácha).

Azbestový komínAzbestové komíny: praskanie a „vystreľovanie” častí azbestovej vložky.
Voda nasiaknutá v azbestovej vložke komínu sa pri zohriatí spalinami rozpína a spôsobuje jeho popraskanie a následné vypadávanie. Vypadané časti azbestovej vložky tak neplnia pôvodnú ochrannú funkciu a obnažujú tehlové murivo. Poškodenia tehlového plášťa ako pri tehlovom komíne.
Čo je Azbest – Ide o silne karcinogénnu látku. Používanie azbestu je u nás zakázané!

Kameninový komínKameninové komíny: Vplyvom vysokej teploty sa kameninová vložka rozpína a vzhľadom na obvyklý spôsob osadenia v telese komína bez možnosti dilatácie poškodzuje komínový plášť. Poškodenia tehlového plášťa ako pri tehlovom komíne.

Všetky uvedené komínové systémy a ich kombinácie nie sú vhodné, odporúčajú sa preto vyvložkovať nerezovými rúrami alebo postaviť nový komín.
Navrhovanie komínov a dymovodov upravujú špeciálne normy.

Čističe komína na odstránenie dechtu a sadzí>>

PS: Ak si myslíte, že by článok mohol pomôcť aj Vašim známym, podporte ho lajkom a zdieľaním.

ebook-5-tipov-ako-si-spravne-vybrat-krbovu-vlozku-preklik-obr2

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.