Krbová vložka, krbová piecka, kachle dávajú príliš veľký vykurovací výkon

Krbová vložka, krbová piecka, kachle dávajú príliš veľký vykurovací výkon

 • 1
  Krbová vložka, krbová piecka, kachle nie sú správne používané.
 • 2
  Dvierka popolníka nie sú úplne uzavreté.
 • 3
  Tesnenie dvierok je poškodené.
 • 4
  Ťah komína je príliš veľký.
 • 5
  Krbová vložka, krbová piecka, kachle sú nesprávne nadimenzované na vykurovací priestor.

1. Krbová vložka, krbová piecka, kachle nie sú správne používané.

haas-sohn treviso hneda obrNastavenie vyhrievacieho telesa ( tepelného výkonu ) nie je optimálne.

Spaľovanie dreva, ekobrikiet a pri niektorých typoch aj uhoľných brikiet v krbových kachliach je systém prehorievací, čo znamená, že spaľovanie prebieha v celej dávke paliva naraz.

Pre zaistenie optimálnych podmienok jednoduchého podpálenia a následného rozhorenia je nutné pod horiace palivo, cez rošt, priviesť dostatočné množstvo vzduchu – označený ako primárny, ktorý je vždy regulovateľný.

So vzrastajúcou teplotou spalín sa začínajú uvoľňovať plynné zložky paliva, ktoré by bez ďalšieho prívodu vzduchu nevykonali žiadnu prácu v podobe tepelnej energie, preto je nutné priviesť ďalší vzduch do úrovne výšky plameňov, kde proces spaľovania týchto plynných zložiek môže ďalej prebiehať, týmto už väčšinou zaniká požiadavka na potrebu prívodu vzduchu primárneho, naopak vzniká požiadavka na prívod vzduchu sekundárneho, prípadne tu môže byť aj prívod vzduchu terciárny.

Prívod sekundárneho vzduchu, ktorý je spravidla regulovateľný, skvalitňuje ako spaľovanie, tak aj napomáha k samočinnému čisteniu skla dvierok.

Terciárny vzduch je určený na zdokonalenie celkového procesu spaľovania, býva pevne daný ( nie je možné ho regulovať ). Pri správnom množstve a pomere vzduchov privedených do správnych miest spaľovacej komory sa účinnosť spaľovania zvýši a tým sa znižuje emisia škodlivých plynov do ovzdušia.

Rozmiestnenie regulátorov prívodov vzduchov je znázornené na schéme v technickom liste, ktorý je súčasťou každej dodávky daného spotrebiča. Krbová vložka, krbová piecka, kachle už dnes dosahujú účinnosť spaľovania až 85% a môžu byť zaradené medzi špičkové výrobky. Dosiahnutý tepelný výkon krbovej vložky, krbovej piecky je závislý od množstva spáleného paliva za určitý časový úsek, jeho kvality a účinnosti spaľovacieho procesu.

Ďalej platí, že so vzrastajúcou vlhkosťou paliva taktiež výrazne klesá jeho výhrevnosť.

drevoPresné nastavenie spaľovacieho procesu pomocou regulátorov nie je možné jednoznačne definovať. Je ovplyvnené radom faktorov – vlhkosťou paliva, druhom paliva, ťahom komína, vonkajšími tlakovými podmienkami atď.

Preto si spaľovací proces ( intenzitu a kvalitu plameňa ) musíme doregulovať podľa aktuálnych podmienok. Schopnosť účinne nastaviť spaľovací proces sa zvýši s Vašimi skúsenosťami pri používaní výrobku.

 

Tipy pre spaľovanie dreva:

 • Po každom zakúrení v krbovej vložke, krbovej piecke, kachliach ponechajte regulátor primárneho vzduchu otvorený radšej dlhšie, docielite tým lepšie rozhorenie paliva.
 • Pred priložením paliva je vhodné plne otvoriť regulátor primárneho vzduchu.
 • Pri spaľovaní dreva bezpodmienečne dbajte na to, aby bolo drevo suché s maximálnou vlhkosťou 20%.

 

Tipy pre spaľovanie uhoľných brikiet:

 • Pre optimálne horenie prikladajte brikety priamo na prieduchy roštu, palivo sa tým lepšie spáli.
 • Dbajte na to, aby množstvo paliva zodpovedalo požiadavkám na tepelný výkon, ktorý potrebujete, tzn. že pre udržanie žiaru postačí iba niekoľko brikiet, inak budú krbová vložka, krbová piecka, kachle tepelne preťažované.
 • Výhrevnosť uhoľných brikiet môže dosahovať až 6 kWh/kg, teda o cca 40% väčšiu než drevo

2. Dvierka popolníka nie sú úplne uzavreté.

dvierka popolníka na krbeDvierka popolníka úplne uzavrite.

 

 

 

 

3. Tesnenie dvierok je poškodené.

sklokeramická šnúra na dvierkach krbuVymeňte tesnenie dvierok.

Na tesnenie dosadacích plôch dvierok a skiel ( popr. iných častí kachlí ) je použitá špeciálna sklokeramická tesniaca šnúra ( páska ), ktorá je schopná odolávať vysokým teplotám. Stav tesnenia odporúčame priebežne kontrolovať a pri strate jeho funkčnosti nahradiť novým.

 

4. Ťah komína je príliš veľký.

Začíname od komínaPre zaistenie správnej funkcie krbovej vložky, krbovej piecky, kachlí je nutné, aby bol zaručený správny ťah komína v hrdle dymovodu.

Údaj o minimálnom ťahu je vždy uvedený v technickom liste pre príslušný spotrebič. Nedostatočný ťah komína spôsobuje zlú funkciu krbovej vložky, krbovej piecky, kachlí, nadmerné začaďovanie skla a nadmerné zanášanie dymových ciest.

Dochádza k zníženiu celkového tepelného výkonu krbovej vložky, krbovej piecky, kachlí. V prípade, že prikladáme a komín nemá dobré ťahové podmienky, môže dôjsť k úniku spalín do miestnosti.

Z tohto dôvodu odporúčame pravidelnú kontrolu komína kominárskou firmou a pravidelné vykonávanie údržby krbovej vložky, krbovej piecky, kachlí.

V prípadoch, kedy je ťah komína príliš vysoký a presiahne 20 Pa, je vhodné nainštalovať vhodnú komínovú klapku ( napr. dymová rúra s klapkou ).

Príliš vysoký ťah môže byť zdrojom ťažkostí pri prevádzke napr. príliš intenzívnym spaľovaním, vysokou spotrebou paliva a taktiež môže viesť k trvalému poškodeniu piecky.

Upozornenie: Krbové krbová vložka, krbová piecka, kachle so zadným vývodom odporúčame pripojiť ku komínu priamym napojením s max. dĺžkou 0,5 m bez použitia kolena. Akýkoľvek iný spôsob napojenia odporúčame konzultovať s odbornou kominárskou, krbárskou firmou.

5. Krbová vložka, krbová piecka, kachle sú nesprávne nadimenzované na vykurovací priestor.

ako postaviť krbPri výbere krbovej vložky, krbovej piecky, kachlí je samozrejme dôležitý tvar, použitý materiál, dizajnové prevedenie, ale najdôležitejším aspektom je vhodne zvolený výkon ( kW ) pre daný objekt ( rodinný dom, chata.... ). Je to veľmi dôležité, aby „Krbová vložka, krbová piecka, kachle slúžila Vám a nie vy jej“.

Poddimenzované krbové vložky, krbové piecky, kachle ( s nepostačujúcim výkonom ) sa prehrievajú, dochádza k silnému a dlhodobému zaťažovaniu konštrukcie a skracuje sa výrazne ich životnosť !

Naopak krbové vložky, krbové piecky, kachle s väčším výkonom, ako je potrebné sa prevádzkujú väčšinou so stále zaškrteným prívodom vzduchu na horenie, čím dochádza k nedostatočnému nahriatu krbovej vložky, krbovej piecky, kachlí.

Tento spôsob má vplyv aj na dechtovanie krbovej vložky, krbovej piecky, kachlí a komína  alebo sa miestnosť prekuruje, čím vzniká v danom vykurovacom priestore nepohoda. Taktiež má vplyv na zašpinenie skla, ak krbová vložka, krbová piecka, kachle majú systém oplachu skla ani ten nefunguje .

Pre výpočet výkonu prihliadame na spôsob využívania a dĺžku kúrenia,  ako aj umiestenie domu v klimatickom pásme.

Krbová vložka, krbová piecka, kachle s vhodne zvoleným výkonom ma pracovať na cca  60 – 70 % svojho maximálneho výkonu. Táto hodnota sa nazýva nominálny výkon.

Pri doplnkovom kúrení ( objekty trvalo obývané a vykurované hlavným kúrením ) sa všeobecne riadime v spodnej hranici vypočítaného výkonu.

U rekreačných objektov, ako sú chaty a chalupy sa držíme hornej hranice, prípadne navýšime výkon o 30 – 50 %. Navýšenie výkonu je nutné hlavne z dôvodu potreby veľkého nárazového výkonu pri vykurovaní vymrznutého objektu.

Pre správny výpočet potrebného výkonu potrebujete vedieť:

 1. objem miestností, ktoré budú vykurované v m3
 2. izoláciu domu – tepelnú stratu W/hod/m3
 3. umiestenie domu ( klimatické pásmo ) – rozhoduje o množstve studených dní dĺžke vykurovacej sezóny. Čím chladnejšie pásmo, tým väčšia potreba výkonu.

Výpočet výkonu:

Súčet objemov miestností v m3 x tepelná strata W/hod/m3 = výkon v W/hod/m3

 

PS: Ak si myslíte, že by článok mohol pomôcť aj Vašim známym, podporte ho lajkom a zdieľaním.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.